Nový rok je časem předsevzetí a přání. Já osobně mám dvě: funkční vakcínu proti koronaviru a více deště! Zrádná nemoc a sucho nás totiž ohrožují. Nemoci COVID-19 budeme snad brzy účinně čelit v očkovacích centrech, zato sucho tu s námi bude stále. I když byl rok 2020 srážkově bohatý, v horských oblastech přetrvává nedostatek půdní vláhy. A ty jsou zásobárnou pitné vody! Proto i my, „dole“ v metropoli, čelíme suchu a změnám klimatu.

Co pro příjemnější životní prostředí děláme v Praze 10? V prvním čtvrtletí projednáme místní opatření proti změnám klimatu (v souvislosti s Klimatickým závazkem, přijatým na úrovni hl. m. Prahy). Praha 10 je zodpovědné stotisícihlavé město a už dnes aktivně realizuje řadu užitečných lokálních opatření. Která to jsou? Zmiňme zahájení úpravy parčíku Rybalkova, kde zohledňujeme požadavky občanů. Díky připomínkám Prahy 10 zezelená i Drážní promenáda mezi Edenem a Zahradním Městem. S Magistrátem hl. m. Prahy probíráme revitalizaci Malešického statku a vršku Malešického parku.

Dospěli jsme k nové domluvě se stavebníkem na vršovické Proluce – revitalizace vršovického Tržíčku bude kvalitní a počítáme v ní se zelení i s vodním prvkem. Uvidíme též, jaké návrhy přinese architektonická soutěž na Nový Eden. Věřím, že prostranství mezi NC Eden a radnicí bude dostatečně zelené a pro lidi. Často se mě ptáte na budoucí osud zahrádkářských kolonií. Mohu vás ubezpečit, že budoucí územní plán s nimi i nadále počítá!

Přeji nám všem zdravý a úrodný rok 2021. Myslím to doslova, ale i na poli myšlenek a idejí. Těch dobrých totiž není nikdy dost!

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2021

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 267 093 473
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.