Můj pracovní život se z velké části přesunul do online prostoru. Osobní setkání nahradily videokonference, místo potřesení rukou si máváme přes obrazovku. A ani nejbližší aktivity zatím nelze pořádat jinak než přes síť. Někdy to šetří čas, člověk se nemusí přemisťovat po schůzkách. Ale není to zdaleka ono – já se s občany i kolegy mnohem raději vidím tváří v tvář. A tak se těším, až koronavirová omezení pominou. A zlepšuji si náladu plánováním.

Začnu vzpomínkou. Vloni na podzim jsme rozjeli unikátní debaty s lidmi ve venkovním prostoru – u stánku s logem městské části i kontejneru. Diskutovali jsme o připravované rekonstrukci naší radnice a dalších aktuálních tématech i o dlouhodobějších projektech zaměřených na rozvoj naší městské části. Zájem byl ještě větší, než jsme čekali, celkem přišlo 1 400 obyvatelů.

Jistě, epidemiologickou situaci, ani bezpečnostní opatření nelze předjímat, ani ovlivnit. Jedno ovšem můžeme – a podle mě dokonce musíme: být připraveni okamžitě reagovat. A tak už se (samozřejmě online) scházíme a vymýšlíme, co bychom v tomto roce pro naše sousedy uspořádali. Osobně bych vypíchla právě pokračování zmíněných setkání z loňského podzimu.

Na nich s lidmi hovoříme nejen o tom, co se zrovna děje a co chystáme do nejbližších dní a týdnů. Seznamujeme je s celkovou vizí území, na němž žijí. S vizí, již jsme dali dohromady s nimi i odbornou veřejností, a která by se dala shrnout takto: Chceme Prahu 10 moderní, přátelskou, otevřenou a víme, že její rozvoj musí být trvale udržitelný Co si pod tím představit? Na úrovni jednoho z největších měst v Česku musíme mít projekty šetrné k životnímu prostředí a investice do nich důsledně navázané na celkovou ekonomiku. Musíme zkrátka hospodařit tak, jako ta nejzodpovědnější domácnost.

Ostatně Lucie Sedmihradská, kolegyně radní pro rozpočet, je docentkou a vysokoškolskou učitelkou v oblasti veřejných financí. Rozumí jim jako málokdo jiný, občas nás musí maličko brzdit v rozletu, a hlavně: I ona se podílela na sestavování naší strategie udržitelného rozvoje na nadcházejících deset let, kterou vloni v květnu schválilo zastupitelstvo. Tento dokument nám slouží jako důležitá opora pro plánování veškerých krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých projektů.

Právě takto s našimi občany hovoříme – v souvislostech, bez vyhýbání se nepopulárním tématům a populistického vypichování pouze těch „nejhezčích“. Není to vždy jednoduché, ale jsem zvyklá hledat ty nejlepší, nikoliv nejlehčí cesty.

Na pokračování tzv. Strategie Tour chceme být připraveni už od jara. Momentálně připravujeme například online Desítková fóra, která budou zaměřena vždy na konkrétní téma a cílovou skupinu. První bude patřit podnikatelům a živnostníkům, jež citelně zasáhla omezení související s koronavirovou krizí.

RENATA CHMELOVÁ, starostka Prahy 10, VLASTA

Zdroj: https://www.lidovky.cz/nazory/starostove-praha-10-plany-2021.A210119_140805_ln_nazory_jhe

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.