Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

všechny vás v novém roce zdravíme a posíláme vám pravidelný zpravodaj Koalice VLASTA. V napjatých dnech, které znamenají mnoho nejistot pro každého z nás, vám přejeme zejména zdraví.

Největší výzvou současnosti je úspěšné očkování proti nemoci COVID-19, a to zejména starších a zranitelných osob. U dalších potřebných skupin děláme maximum možného. Koordinujeme naše kroky s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Prostřednictvím tištěného měsíčníku Praha 10 šíříme základní informace o očkování (jak se k bezplatnému očkování zaregistrovat; infolinky). Naše starostka Renata Chmelová je aktivní v kontaktu s vedením hl. m. v čele s primátorem a s ostatními starostkami a starosty MČ.

Na sklonku loňského roku schválila MČ Praha 10 rozpočet pro letošní rok. Tím se vyhnula nepopulárnímu a omezujícímu rozpočtovému provizoriu a může v dnešní nelehké covidové době plnohodnotně fungovat. Rozpočtu se obsáhle věnujeme v naší nové rubrice TÉMA VLASTY, která bude přibližovat práci na radnici. Začínáme s naší radní pro finance Lucií Sedmihradskou (VLAST/nestr.). Každý den pracujeme na plnění volebního slibu koalice VLASTA z roku 2018: „Zdravý život, zdravá radnice, zdravé finance!“.

Plnění našeho programu můžete sledovat průběžně na našich webových stránkách.

Souhrn z první poloviny volebního období a pomyslný “výkaz práce” dvouleté činnosti Koalice VLASTA na radnici MČ Praha 10 pak čtěte v aktuálním vydání našich VLASTNÍCH NOVIN.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Nulová tolerance hazardu na celé Praze 10: Hlavní město Praha i na návrh naší městské části přijalo loni v září přelomovou vyhlášku, která aktuálně vstupuje v platnost.

  • V oblasti sociální politiky došlo na posledním jednání Zastupitelstva ke schválení povinného střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb. V rámci komunitního plánování začne letos nově fungovat nízkoprahové zařízení Centrum pro děti a mládež u Botiče ve Vršovicích.

  • Vánoční strom a osvětlení pro každou čtvrť: v roce 2019 přibyl vánoční strom na Skalce a o posledních svátcích na náš návrh také v Michli na Bohdalci. Každá čtvrť Desítky má své kouzlo!

  • Společně s vámi a ve spolupráci s odborníky definujeme vizi, priority i cíle Prahy 10: Schválením Strategického plánu udržitelného rozvoje pro roky 2020 – 2030 to nekončí!

Dny ve zdraví a klidu přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.