Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

nejspíš i Vy sledujete a prožíváte se znepokojením události posledních dnů a týdnů, de facto celého „koronavirového roku“. Radnice Prahy 10 přes všechny obtíže a nepříjemnosti pracuje ve veřejném zájmu – ve prospěch občanů Prahy 10. Občas je obtížné reagovat na nařízení centrálních orgánů, ale to, co dává smysl, realizujeme co nejrychleji. Jen v tomto týdnu jsme potřebným ve výdejním okénku na radnici vydali několik tisíc kusů respirátorů. Situace v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci a v naší Léčebně dlouhodobě nemocných je zatím pod kontrolou, i díky skvělému vedení obou těchto organizací.

Doporučujeme Vám sledovat všechny informační kanály MČ Praha 10, hlavního města Prahy i vlády. A přejeme Vám, abyste jarní prázdniny – letos bez hor a velkých výjezdů – prožili ve zdraví a s dostatečným množstvím podnětů ve svém blízkém okolí.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?
Plnění našeho programu můžete sledovat průběžně na našich webových stránkách. 

Souhrn z první poloviny volebního období a pomyslný “výkaz práce” dvouleté činnosti Koalice VLASTA na radnici MČ Praha 10 pak čtěte v aktuálním vydání našich VLASTNÍCH NOVIN.  Aktuálně z plnění našeho volebního programu vybíráme tyto body:

 • Zachováváme službu nonstop lékárny na území Prahy 10: Až do konce roku 2026 se podařilo vedení MČ Praha 10 zasmluvnit provoz nonstop lékárny v Poliklinice Malešice. Rekonstrukce Malešické polikliniky se přehoupla do své druhé poloviny.

 • Trojmezí zůstává jako přírodní park: Memorandum mezi městskými částmi a hl. m. Prahou by mělo být schváleno během několika měsíců. Zakotvovat by mělo nezastavitelnost pozemků přírodního parku Záběhlice – Hostivař, tedy i celé části této přírodní lokality na Praze 10. Před rokem se dotčené místní radnice shodly na požadavku, aby město v zeleném Trojmezí nic nestavělo. Současně platný územní plán i návrh nového metropolitního plánu chápou pozemky v Trojmezí v Praze 10 jako nezastavitelné. Aktuální výstavba za hranicemi tohoto území na Chodovci je však povolena již z minulosti, má patřičná povolení od stavebního úřadu MČ Praha 11. My žádnou další rozhodně nedopustíme a rozhodně podporujeme výkupy pozemků soukromých vlastníků do držav hl. m. Prahy.

 • Přesoutěžili jsme veřejné zakázky na údržbu městské čistoty a zeleně: Na přelomu let 2020 a 2021 postupně přebírají úklid ulic a veřejných prostranství, svoz odpadkových košů v parcích a péči o zeleň a dřeviny ve správě Desítky nově vybrané firmy. Proběhla férová soutěž, od které si slibujeme kvalitnější a hlavně kontrolovatelnou práci v našich ulicích a parcích. Co všechno děláme pro lepší úklid a péči o zeleň?

  Trpělivost se současnou situací a pevné zdraví přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

  Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.