Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

nejspíš i Vy sledujete a prožíváte se znepokojením události posledních dnů a týdnů, de facto celého „koronavirového roku“. Radnice Prahy 10 přes všechny obtíže a nepříjemnosti pracuje ve veřejném zájmu – ve prospěch občanů Prahy 10. Občas je obtížné reagovat na nařízení centrálních orgánů, ale to, co dává smysl, realizujeme co nejrychleji. Jen v tomto týdnu jsme potřebným ve výdejním okénku na radnici vydali několik tisíc kusů respirátorů. Situace v Centru sociální a ošetřovatelské pomoci a v naší Léčebně dlouhodobě nemocných je zatím pod kontrolou, i díky skvělému vedení obou těchto organizací.

Doporučujeme Vám sledovat všechny informační kanály MČ Praha 10, hlavního města Prahy i vlády. A přejeme Vám, abyste jarní prázdniny – letos bez hor a velkých výjezdů – prožili ve zdraví a s dostatečným množstvím podnětů ve svém blízkém okolí.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?
Plnění našeho programu můžete sledovat průběžně na našich webových stránkách. 

Souhrn z první poloviny volebního období a pomyslný “výkaz práce” dvouleté činnosti Koalice VLASTA na radnici MČ Praha 10 pak čtěte v aktuálním vydání našich VLASTNÍCH NOVIN.  Aktuálně z plnění našeho volebního programu vybíráme tyto body:

 • Zachováváme službu nonstop lékárny na území Prahy 10: Až do konce roku 2026 se podařilo vedení MČ Praha 10 zasmluvnit provoz nonstop lékárny v Poliklinice Malešice. Rekonstrukce Malešické polikliniky se přehoupla do své druhé poloviny.

 • Trojmezí zůstává jako přírodní park: Memorandum mezi městskými částmi a hl. m. Prahou by mělo být schváleno během několika měsíců. Zakotvovat by mělo nezastavitelnost pozemků přírodního parku Záběhlice – Hostivař, tedy i celé části této přírodní lokality na Praze 10. Před rokem se dotčené místní radnice shodly na požadavku, aby město v zeleném Trojmezí nic nestavělo. Současně platný územní plán i návrh nového metropolitního plánu chápou pozemky v Trojmezí v Praze 10 jako nezastavitelné. Aktuální výstavba za hranicemi tohoto území na Chodovci je však povolena již z minulosti, má patřičná povolení od stavebního úřadu MČ Praha 11. My žádnou další rozhodně nedopustíme a rozhodně podporujeme výkupy pozemků soukromých vlastníků do držav hl. m. Prahy.

 • Přesoutěžili jsme veřejné zakázky na údržbu městské čistoty a zeleně: Na přelomu let 2020 a 2021 postupně přebírají úklid ulic a veřejných prostranství, svoz odpadkových košů v parcích a péči o zeleň a dřeviny ve správě Desítky nově vybrané firmy. Proběhla férová soutěž, od které si slibujeme kvalitnější a hlavně kontrolovatelnou práci v našich ulicích a parcích. Co všechno děláme pro lepší úklid a péči o zeleň?

  Trpělivost se současnou situací a pevné zdraví přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

  Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz