Radnice Prahy 10 se postavila po bok těch městských částí, které aktivně a intenzivně řeší situaci kolem testování dětí ve svých základních školách. Vedle antigenních testů, které dodává a hradí vláda, se tak i u nás od předposledního dubnového týdne paralelně zavedlo využívání PCR testů.

Návrat části dětí do škol vyvolal velkou debatu ohledně antigenních testů, jež zřizovatelům škol dodává vláda. Část odborné i laické veřejnosti je kritizovala kvůli údajné nedostatečné citlivosti. Testy přidělované státem zjevně nedokážou zachytit všechny jedince s onemocněním covid-19. Za první týden školního provozu, který byl částečně obnoven od 12. dubna, se v Praze 10 přišlo pouze na tři pozitivní případy.

Městská část se proto přiklonila k možnosti využít ve školách, které zřizuje, PCR testy. Tento systém vláda zatím nepodporuje, a tak musejí kraje, města a obce konat samostatně. Pomocí PCR testů se na dobrovolné bázi začalo testovat nejprve pilotně na jedné základní a jedné mateřské škole, s možností postupného zapojení i pro další vzdělávací zařízení. Srovnáním výsledků, jež Desítka poskytne Ministerstvu zdravotnictví, bude na reprezentativním vzorku ověřena spolehlivost těchto testů. „My nechceme pouze kritizovat a radit, proto jsme se rozhodli pomoci konstruktivní cestou. Nabídneme srovnání, které do diskuze přinese jasná fakta, na jejichž základě pak může dojít i k úpravě systému,“ vysvětluje starostka Renata Chmelová.

Vysoká citlivost PCR testů by měla zjistit i ty školáky, kteří mají infekci teprve v začátcích. K dětem jsou velmi šetrné, vzorky se odebírají ze slin, a to i bez asistence odborného personálu. Navíc díky tzv. poolingu, kdy se vyhodnocují testy více žáků najednou, a teprve pokud je mezi nimi pozitivní vzorek, prověří se každý zvlášť, můžeme získat výsledky z odebraných vzorků v řádu hodin. „Testy mají také tu nespornou výhodu, že stačí, když se provádějí jednou týdně, zatímco u antigenních je nezbytná dvojnásobná četnost,“ zdůrazňuje místostarosta pro školství David Kašpar.

Městská část postupuje v souladu s pokyny ministerstva a zároveň chce pomoci alespoň trochu zjednodušit komplikovanou situaci ve školách. Po otestování svých školních dětí s využitím PCR testů poskytne výsledky Ministerstvu zdravotnictví. Jeho úředníci tak získají cenné poznatky, aniž by museli jít cestou zdlouhavější přípravy a zpracování klinické ověřovací studie. „Pan ministr náš přístup podpořil a těší se na výsledky. My všichni se zase těšíme na otevření škol v plném provozu,“ dodala starostka Chmelová.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2021.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.