Praha 10 zaznamenala významný úspěch v místní Agendě 21 (MA21), což je metoda řízení, která napomáhá ke zkvalitňování veřejné správy. Její úspěšnost sleduje pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to na základě plnění přesně stanovených kritérií. Naše městská část se letos při posuzování zařadila už do druhé nejvyšší kategorie B, tedy mezi sedm nejúspěšnějších měst a obcí v rámci celé republiky.

Desítka se k tomuto způsobu naplňování udržitelného rozvoje přihlásila v roce 2016, ale o dva roky později stále figurovala pouze mezi zájemci o vstup. V roce 2019 se současnému vedení radnice podařilo zdolat dvě kategorie a postoupit do „Céčka“. Zároveň tou dobou místní zastupitelstvo schválilo analytickou část Strategického plánu udržitelného rozvoje na období 2020–2030 (SPUR) a Praha 10 si od Národní sítě Zdravých měst ČR vysloužila titul Skokan roku za velký posun v této oblasti.

Loni bylo dokončeno přijetí kompletního SPUR a letos v listopadu městská část veřejně obhájila svou příslušnost ke kategorii B, kde se nachází společně s dalšími dvěma samosprávami. Ještě kousek před námi jsou v kategorii A čtyři účastníci. Celkem se do MA21 zatím zapojilo 212 institucí a organizací. „Kladu maximální důraz na to, aby se Desítka rozvíjela koncepčně a udržitelně. MA21 beru jako účinný nástroj, jenž nám v tom pomáhá,“ říká starostka Renata Chmelová.

Experti na udržitelný rozvoj letos na počátku listopadu velmi podrobně zkoumali, co se naší městské části v uplynulém období podařilo, a to podle jednotlivých oblastí udržitelného rozvoje. Radnice prošla důkladnou odbornou kontrolou, která jí poskytla užitečnou zpětnou vazbu a cenná doporučení do budoucna. Především však hodnotitelé oceňovali pojetí SPUR a jeho kvalitní zpracování. „V tom patří velký dík zapojeným odborníkům, občanům a pracovnicím oddělení strategického rozvoje a participace, které koncepční dokument na radnici zpracovávaly a podílejí se také na realizaci MA21,“ zdůraznila starostka Chmelová.

Se svým uznávaným strategickým plánem Praha 10 dál pracuje. Jeho cíle každoročně naplňuje dílčími akčními plány, do toho pro příští rok premiérově zapracovala i nápady zaslané samotnými občany. Své obyvatele do procesu plánování cíleně zapojila a obdržela 112 podnětů, kterými se bude kontinuálně zabývat.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, prosinec 2021.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.