Pokud nezasáhla vyšší moc či zlé síly, má Praha 10 od 20. prosince 2021 rozpočet na rok 2022. Všechny potřebné investice v naší městské části tak mohou „jet podle plánu“. My v koalici VLASTA považujeme za prioritu školství. Školáci, školy a školky jsou budoucnost a my chceme, aby se tato budoucnost vzdělávala v moderních budovách, ne v místech připomínajících zašlá léta. Proto jsou dvěma klíčovými investicemi roku 2022 rekonstrukce staré školy u metra Strašnická a vybudování MŠ v Bajkalské.

Výkon naší paní starostky, hlavy krizového štábu, zodpovědné za zvládnutí důsledků koronavirové pandemie, je vnímán s respektem napříč čtvrtěmi i společenskými vrstvami Prahy 10. Ukázalo se, jak důležité je umět vnášet harmonii mezi ty, kteří nesou odpovědnost na radnici, organizace, které jsou ochotné pomáhat, i jednotlivce, kteří třeba svojí návštěvou potěší osamělé seniory. Aktivní občané, pomáhající organizace a naslouchající radnice – tato kombinace je základem dobrého soužití v Praze 10. Kéž se vám v novém roce vyhýbá vše zlé a ať se ctí zvládáte úkoly, které na vás čekají.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2022. 

Garantem tohoto článku je Pavel Mareš
tel:+420 721 285 237
email: pavel.mares@vlasta10.cz