Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané,

dnešní zasedání našeho zastupitelstva bude trochu jiné, než jsme zvyklí. Bohužel.

Ano, jako zvolení političtí zástupci Prahy 10 máme za úkol věnovat se primárně lokálním tématům a problémům. Naše městská část zřizuje 13 základních a 20 mateřských škol, pečujeme o kvalitu veřejného prostoru, poskytujeme sociální či kulturní služby. 

Neděláme zahraniční politiku. Přesto jsou mezinárodní situace, ke kterým nemůžeme zůstat, jako druhá největší pražská městská část, lhostejní. A jež se přímo dotýkají tisíců našich občanů.

 1. února 2022 zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu. Válka, která se rozpoutala, je v Evropě posledních desetiletí jevem zcela bezprecedentním, novým, šokujícím a hrozivým.

První, co považuji za svoji starostovskou, ale i lidskou povinnost, je důrazně odsoudit vojenskou agresi Ruské federace a veřejně prohlásit, že plně stojím na straně napadené Ukrajiny. To je diplomatická rovina a pevně věřím, že v ní jsme všichni členové tohoto zastupitelstva jednotní.

Slova ale nestačí. Tragédie vojenského konfliktu se totiž promítá do mnoha konkrétních lidských osudů. Válka rozsévá smrt, bolest, utrpení i beznaděj. Ne, nemáme sílu to zastavit. Můžeme ale výrazně zmírnit několik konkrétních lidských neštěstí.

Válka na Ukrajině se nám na první pohled může zdát trochu vzdálená. Než si uvědomíme, že Ukrajina má skoro stokilometrovou hranici s naším sousedním Slovenskem, s nímž jsme v minulosti tvořili jednu republiku.

A než si uvědomíme, že přímo u nás, na Praze 10, žije přibližně 4 tisíce ukrajinských spoluobčanů. Tedy asi tolik lidí, kolik obývá celý Kostelec nad Černými Lesy, kolik bydlí v Sázavě nebo ve Stráži pod Ralskem. A dá se očekávat, že počet Ukrajinců na naší Desítce se nyní ještě navýší o válečné uprchlíky.

Na toto Zastupitelstvo jsme připravili dva materiály, kterými chceme docílit, aby jim naše městská část mohla adresně pomoci. Přidělit jim byt mimo standardní pravidla a poskytnout jim veškerou další potřebnou pomoc. A budeme hledat další cesty pomoci, budeme reagovat na individuální žádosti a případy.

Na závěr bych přidala ještě jeden důležitý apel. Dovětek, o kterém se až tolik nemluví. Po celém světě je spousta Rusů, kteří s vojenskou intervencí své vlády zásadně nesouhlasí, kteří proti ní dokonce protestují, a to mnohdy i navzdory jistému vězení. Prosím, nepodléhejme svodům generalizace, neklaďme rovnítko mezi ruskou národnost a viníky války.

Vyjadřujme solidaritu Ukrajině všemi možnými způsoby, ale nedopusťme, abychom přispívali k dalším lidským neštěstím.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané,

Praha 10 stojí za Ukrajinou, a proto před zahájením zasedání našeho zastupitelstva zazní ukrajinská hymna.

  Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
  tel: +420 724 022 964
  email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.