V letech 2020 a 2021 investovala radnice Prahy 10 do budov mateřských a základních škol celkem 211 milionů korun. Největší stavební akci v uplynulém období představovala rekonstrukce školky U Vršovického nádraží, která dostala i nové přístavby. Dokončila se rovněž přestavba objektu v Jasmínové ulici a aktuálně vzniká novostavba školky v Bajkalské ulici, kam bude chodit až 168 dětí.

„Zřizujeme 13 základních a 20 mateřských škol, ale dohromady se jedná o více než čtyřicet objektů. Jejich stáří se pohybuje mezi 45 a více než sto lety, což hovoří samo za sebe. Technický stav většiny budov totiž odpovídá době jejich vzniku, dlouhé roky se do jejich rozvoje systematicky neinvestovalo,“ popisuje radní Olga Koumarová.

Současné vedení radnice se proto před časem zavázalo, že počínaje rokem 2020 půjde do materiálně-technické obnovy školních budov polovina finančních prostředků, které se vyberou na dani z nemovitosti. „V praxi to znamená, že v daném období jsme investovali více než 143 milionů z rozpočtu městské části, což je asi o pět milionů více, než činila polovina příjmů z této daně. Na některé stavební práce se nám navíc podařilo získat dotace, které vloni a předloni dosáhly takřka 68 milionů korun,“ vypočítává radní pro rozpočet, finance a dotace Lucie Sedmihradská.

Obnova školních budov probíhá podle dlouhodobého záměru, který Rada městské části Praha 10 schválila v únoru 2020 a obsahuje podrobný plán stavebních prací na deset let. Nejnákladnějším dosud realizovaným projektem je zmíněná rekonstrukce školky U Vršovického nádraží, kde se opravily staré rozvody a střechy, zlepšilo se sociální zařízení a pomocí přístaveb se rozšířilo potřebné zázemí. Celková investice této akce byla 38 milionů korun, z toho 15 milionů tvořila dotace z magistrátu.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, duben 2022.

Garantem tohoto článku je Lucie Sedmihradská
email: lucie.sedmihradska@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.