MILÉ SOUSEDKY, MILÍ SOUSEDÉ,

Před Velikonocemi jsme v Praze 10 přivítali vzácnou návštěvu, ukrajinského velvyslance v České republice Jevhena Perebyjnise. Na Desítce si prohlédl Bytový dům Malešice, kde městská část ubytovala více než sto žen s dětmi, které uprchly před válečným konfliktem ve své zemi. Velvyslanec měl možnost vidět, jak se do pomoci přímo v objektu zapojují Rodinné centrum Jablíčkov či pobočka Městské knihovny v Praze.

Následně se delegace přesunula do objektu v Jasmínové ulici, kde radnice ve spolupráci s ředitelkami mateřských škol zřídila dvě adaptační skupiny pro padesátku ukrajinských předškoláků. Tady byl čas na diskuzi o tom, jak řešit situaci v oblasti školství, neboť naše mateřské a základní školy už totiž kapacitně nestačí na to, aby integrovaly všechny potřebné děti. Úvahy se točily i kolem paralelního ukrajinského vzdělávacího systému, jemuž ovšem prozatím brání legislativní překážky.

Praha 10 nadále hledá cesty, jak aspoň trochu usnadnit situaci ukrajinských běženců, kterých bylo minulý měsíc na území naší městské části evidováno téměř šest tisíc. Na žádost pražského primátora poskytla nouzové ubytování, naplnila veškeré volné kapacity základních a mateřských škol, postupně vznikají adaptační skupiny pro další děti. Klíčové je pro ni rovněž efektivní informování Ukrajinců na svém území. Městská část proto zaměstnala koordinátorky se znalostí ukrajinštiny a důležitá sdělení uprchlíkům předává v mateřském jazyce také na webu či sociálních sítích. Například na facebooku zřídila speciální skupinu právě pro zdejší Ukrajince.

Čeština je důležitá
Další z řady aktivit radnice jsou jazykové kurzy, které mají příchozím Ukrajincům usnadnit každodenní život a začlenění na trh práce. Jsou určené ubytovaným v Bytovém domě Malešice a účastní se jich již několik desítek žen a dětí. Kurzy jsou poskytované bezplatně a potrvají do konce června. Radnice si pro spolupráci vybrala jazykovou školu Bohemia Institut, která vzdělávání pro uprchlíky zajišťuje v prostorách v Tuklatské ulici. Do školy to tak účastníci mají jen pár stovek metrů. „Kurzy jsou intenzivní a maximálně praktické. Chceme, aby se studenti co nejrychleji naučili zařizovat praktické věci a domlouvat se na pracovišti, kromě toho účastníkům přiblížíme místní životní styl, dětský a juniorský kurz směřujeme na přípravu komunikace ve školním prostředí,“ říká Eva Mocová, ředitelka Bohemia Institutu.

Dotace pro integraci
Velký důraz klade radnice také na síťování s neziskovým sektorem a profesními organizacemi, s nimiž už nyní průběžně a systematicky spolupracuje. Vyhlásila proto speciální dotační program na humanitární pomoc a podporu integrace uprchlíků. Zapojit se budou moci organizace, které realizují podpořené aktivity na Desítce. Na dotace bude vyčleněn milion korun, podpora jednotlivých projektů se bude pohybovat ve výši od 10 000 do 50 000 korun. Žádosti se mohou podávat od 17. do 23. května elektronicky přes aplikaci Grantys.

„Migrační vlna válečných uprchlíků z Ukrajiny je pro nás všechny obrovská výzva. Praha 10 zajišťuje část podpory přímo, u ostatních aktivit je výrazně efektivnější, pokud v nich podpoříme organizace, které mají patřičné know-how a chuť se zapojit,“ říká Lucie Sedmihradská, rad‑ ní pro finance, rozpočet a právě dotace. Podané žádosti nejprve po formální stránce zkontroluje Odbor kultury a projektů, který žadatele případ‑ ně vyzve k doplnění. Samotné hodnocení pro‑ vedou členové Komise pro humanitární pomoc Ukrajině. Do konce června pak vybrané projekty schválí Rada městské části.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, květen 2022.

Garantem tohoto článku je Renata Chmelová
tel: +420 724 022 964
email:  renata.chmelova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.