Od dubna 2020 vykonává pro místostarostu Sekala (ODS) na základě dohody o pracovní činnosti administrativní výpomoc související s dopravou, dopravou v klidu a zaváděním parkovacích zón pan Filip Nekola. Filip Nekola je politik působící v oblastní radě ODS, Praha 3, který se na sociálních sítích profiluje heslem “Děláme politický marketing ve společnosti SNConsulting”.

Otec Filipa Nekoly Martin Nekola byl v roce 2018 mimo jiné jediným společníkem firmy Gedost s.r.o.  a jedním ze dvou společníků firmy CPMA s.r.o. Majoritním společníkem firmy Gedost je nyní bratr Filipa Nekoly Lukáš Nekola.

Obě tyto firmy získaly od  MČ Praha 10 od roku 2019 desítky stavebních zakázek v celkové hodnotě přes 20 mil. Kč.

Zakázky firmě Gedost s.r.o. jsou rovnoměrně rozloženy v čase a pro každou z nich je v registru smluv příslušná smlouva o dílo. 

Pramen: Hlídač státu, zde

O zakázkách firmě CPMA s.r.o. (zde) to neplatí A TO NENÍ DOBŘE! 

11 ze 16 zakázek bylo zadáno v pouhé dva dny (9.6. a 11.7.2022), 7 z nich je velmi těsně pod hranicí 500 000, kdy je povinné tzv. poptávkové řízení prostřednictvím elektronického profilu zadavatele, na  13 ze 16 zakázek neexistuje smlouva, ale pouze objednávka a minimálně 3 objednávky nejsou vloženy do registru smluv správně. 

Proč? 

Ano, může to být náhoda, ale není jich nějak moc?

Správně to má být takto: 

1) Zakázky se nemají přidělovat příbuzným asistentů radních:  Filip Nekola pracuje pro místostarostu Sekala a CPMA s.r.o. byla firma jeho otce.

2) Nemají se v žádném případě přidělovat tak rychle a tak nedbalým způsobem. Otevřené poptávkové řízení pro zakázky malého rozsahu musí být standardem.

3) Pro MČ je nevýhodné a v normálním prostředí nepřípustné, aby nebyly uzavřeny smlouvy o dílo, které jednoznačně specifikují předmět zakázky a  vymezují práva a povinnosti obou stran. 

Když si pozvete na opravu domu řemeslníky, také jim neřeknete ukázáním ruky „tohle opravte“, ale upřesníte CO, JAK, DO KDY a ZA KOLIK!

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.