Na Desítce byly vysázeny nové stromy za narozené děti. V oblíbeném projektu, který už od roku 2007 symbolicky věnuje dřeviny čerstvě narozeným občánkům Prahy 10, bude městská část pokračovat i nadále. Výsadby nových stromořadí chce rozšířit na místa, která jsou sice na jejím území, ovšem nemá je ve správě.

Při tradičním podzimním sázení přibylo celkem 21 stromů, z toho asi polovina ve Strašnicích, zbývající ve Vršovicích, Malešicích a Záběhlicích. Nejčastějším druhem byla tentokrát višeň chloupkatá, oblíbená jak pro své bohaté jarní květy, tak podzimní barevné listy. Z dalších druhů se uplatnil i jeřáb muk, ale nechyběly ani javory, habry, ořešák, lípa nebo třešeň. Na všechny stromy byly při výsadbě umístěny cedulky s křestními jmény nových občánků naší městské části. Každý strom je věnován maximálně deseti dětem. O strom za svého potomka se obyvatelé Desítky mohou přihlásit při vítání občánků. Radnice nechává maminky a tatínky navrhnout, kde by chtěli „svůj“ strom vysadit, a jejich přání se snaží co nejvíce vyhovět. Mohou pak sledovat, jak dřevina roste s jejich potomkem.

Kromě úspěšného projektu „Stromy za narozené děti“ (celkem již bylo vysázeno přes 4 500 dřevin) klade Praha 10 důraz na péči o stromy zasazené již dříve. Pomáhá k tomu také iniciativa „Adoptuj strom“. V jejím rámci místní občané dobrovolně přebírají starost o konkrétní dřevinu poblíž svého bydliště či pracoviště. „Velmi mě těší nárůst zájmu o tento relativně nový projekt. Rád bych do něj více zapojil ještě organizace dětí a mládeže a další spolky. Základní princip je totiž u obou projektů stejný: zvýšit zájem občanů o své okolí a pomáhat vytvářet kladný vztah dětí k přírodě,“ říká Milan Maršálek, radní pro životní prostředí a udržitelnost.                                                                                                                                                                          

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, leden 2023.

 

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.