Radní Desítky se v tomto týdnu, ve čtvrtek 13. 4. 2023 na 11. jednání RMČ, usnesli k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10 a odsouhlasili výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10. Úřad by se v průběhu letošního léta měl postupně přestěhovat z Vršovic na strašnickou adresu Vinohradské ulice č.p. 3218. Přesněji se jedná o lokalitu Vinice.

Z řady objektivních důvodů jsme tuto změnu nyní podpořili také. Budova radnice je historicky ročník 1976 a po dobu jejího života v ní neproběhly žádné zásadní investice, za což úplně nelze kritizovat současné vedení obce. Je to důsledkem řady pochybení a nedobré péče o jedno a více desetiletí dříve. Výsledkem je dnešní stav, který již nenabízí důstojné podmínky pro práci 400 zaměstnanců a je nevhodným prostředím také pro stovky návštěvníků, kteří sem každý den přicházejí vyřídit své záležitosti. 

Současně od vstupu našeho politického subjektu do lokální politiky v roce 2014 jsme pracovali ve prospěch takového řešení, které by vedlo k rekonstrukci stávající budovy úřadu. Tato (nejen) naše snaha vyvrcholila získáním stavebního povolení pro rekonstrukci komplexu VLASTA. Bohužel současně chystaný projekt rekonstrukce radnice dostal během uplynulých 3 let hodně zabrat. Díky nepředvídatelným okolnostem (COVID, válka na Ukrajině a následný skokový růst cen prací ve stavebnictví) se zpozdily přípravné práce, vzrostly ceny a průběžně se měnila se politická reprezentace. Sama městská část takto nákladnou stavbu v tuto chvíli financovat nedokáže a to ani s některým již dříve sjednaným externím financováním, které však stále podléhá času.

Přesto nám stále osud radnice leží stále na srdci. Celé území Sídliště Vlasta včetně plánů na Nový Eden má obrovský rozvojový potenciál. Budoucímu realistickému a udržitelnému řešení se musíme jako Rada výrazně a podrobně věnovat – už jsou v této souvislosti činěny i na naše výzvy některé nezbytné kroky. To ale nic nemění na tom, že je naší odpovědností zajistit důstojné podmínky pro chod úřadu. A proto se úřad MČ Praha 10 bude stěhovat. Podařilo se nalézt vhodný objekt v samém srdci Desítky, dobře dostupný a tedy nikoliv na periferii nebo mimo území městské části.

Smlouva o nájmu a další náležitosti budou v souladu se zavedenými pravidly zveřejněny obratem po podepsání zápisu předsedajícím schůze a ověřovateli. Sami v rámci transparence odkaz zveřejníme. Jedná se zde o dlouhodobý proces, který má za sebou řadu rozhodnutí v tomto, ale i v předchozích volebních obdobích. Nájemní smlouva je uzavírána v návaznosti na nejvýhodnější nabídku podanou na základě výzvy uveřejněné MČ Praha 10 v loňském roce a to ještě v minulém volebním období. Cílem tendru bylo nalézt náhradní prostory pro výkon činností Úřadu městské části Praha 10 a to plně v souladu s platnou legislativou. 

Zastupitelstvo MČ Praha 10 a jeho členové obdrželi souhrnnou informaci o zahájení jednání směřujících k uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha na svém posledním jednání před dvěma týdny dne 3. 4. 2023. S dalšími aktivitami a podrobnostmi vás budeme informovat a současně doporučujeme sledovat informace MČ Praha 10.

  Koalice VLASTA

  email: info@vlasta10.cz

  Ondřej Ertl

  právník, sportovec

  34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

  Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

  Gesce: sport a volný čas, bytová politika

  Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

  Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

  Tomáš Janík

  Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

  30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

  Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

  Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

  Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

  Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

  Gabriela Kolářová

  finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

  36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

  Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

  Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.