V roce 2020 spustila radnice Prahy 10 projekt „Adoptuj strom!“. Vyšla tak vstříc zájmu veřejnosti o dobrovolnickou péči o vybrané dřeviny, které jsou součástí systému městské zeleně, v tomto případě ve správě Odboru životního prostředí. V současnosti občané Desítky tímto způsobem pečují o několik desítek stromů. Přidejte se také!

Adopce stromu neznamená, že převezmete veškerou odpovědnost za jeho stav a údržbu. Ta stále zůstává na vlastníkovi pozemku, na němž dřevina roste. Projekt je založen na dobrovolnosti, chuti přispět k ochraně stromů v okolí svého bydliště a zlepšení životních podmínek. Pokud máte zájem pomoci zdejší zeleni, najděte si nejprve „svůj“ strom. Může to být mladá výsadbu, ale i vzrostlý kus. Pak nám dejte vědět e-mailem na adresu stromy@praha10.cz.

Zájemce zahrneme do evidence adoptovaných stromů a každému pošleme základní pokyny a informace k možnostem ochrany konkrétní dřeviny. Adopce není podmíněna žádným finančním příspěvkem, ale dobrovolným závazkem, že se o strom budete starat doplněním zálivky v době dlouhodobého sucha, úklidem v jeho blízkosti nebo „jen“ zvýšenou pozorností, zda se s ním neděje nic špatného.

„Projekt je vhodný pro jednotlivce i zájemce z nejrůznějších zájmových organizací a místních spolků,“ vysvětluje Milan Maršálek, radní pro oblast životního prostředí, a k jeho charakteru dodává: „Je to zejména osvětově-ekologická aktivita, která malým, ale důležitým dílkem vhodně doplňuje jinak velmi nákladnou péči o veřejnou zeleň ve městě.“

                                                                                                                                                        

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, červen 2023.

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.