Mít zdravou a šťastnou rodinu je možná jeden z nejvyšších cílů v životě člověka. A není to nic automatického ani jednoduchého. Každá rodina v sobě spojuje řadu agend – od výchovy dětí, péče o blízké, pomoci v těžké životní situaci až po časté nákupy či potřebu volnočasového vyžití. Taková soběstačná a fungující rodina pak může být pro veřejnou správu dobrým partnerem, který spoluvytváří živé, vzdělané a zdravé město. A takový partner si zaslouží podpořit.

Abychom mohli pomoci budovat kvalitní rodinný život na území Prahy 10, musíme v prvé řadě sjednotit informace o chybějících školních kapacitách, o domácnostech, o pediatrech a gerontolozích, o rodinách cizinců, musíme v každé čtvrti řádně zmapovat poskytované služby, pochopit potřeby rodin, teenagerů, důchodců a dalších skupin obyvatel.

Jedině pak můžeme vytvořit přehled aktivit, projektů či opatření, díky kterým můžeme jako samospráva pomoci vytvořit bezpečné město pro rodiny, kde bude dostatek aktivit pro společné vyžití, kde budou fungovat školy a kde s rodinami dokážeme dobře komunikovat, předcházet krizovým situacím a řešit palčivé otázky, které denně zažívají.

— MgA. David Kašpar místostarosta, VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL

Převzato z měsíčníku „Praha 10“ červen 2023

 

Garantem tohoto článku je místostarosta David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.