Výbor sociální a zdravotní projednává dvakrát ročně informaci o provozu a hospodaření dvou příspěvkových organizací – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) a Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN).

CSOP poskytuje služby zaměřené zejména na pomoc seniorům a jejich rodinám: pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, odlehčovací služby, kluby pro seniory, dětské skupiny apod. Spravuje domovy pro seniory a také 140 bytů určených pro bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením. Provozní příspěvek Prahy 10 byl na rok 2022 skoro 84 milionů Kč. Organizace jej čerpala jen z 56% (vyšší výnosy z dotací a vlastní činnosti). I tak se jedná o významnou položku rozpočtu, která odpovídá rozsahu poskytovaných služeb.

LDN se kromě ošetřovatelské péče o chronicky nemocné pacienty věnuje rehabilitaci zaměřené na cílenou a včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů s kardiovaskulárními onemocněními a pacientů po úrazech a operacích. Cílem je návrat do normálního života nebo domácího ošetřování. Provozní příspěvek 2 miliony Kč čerpala LDN v roce 2022 jen z 50%.

Obě organizace patří ke špičkám ve svém oboru.

— Mgr. Veronika Žolčáková zastupitelka, VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, červen 2023.

Garantem tohoto článku je Veronika Žolčáková
tel:+420 774 831 116
email: veronika.zolcakova@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.