Městská část Praha 10 dokončila revitalizaci severní části parku Na Solidaritě. Ta byla provedena na základě projektu, který vybrali obyvatelé této lokality, protože nejvíce naplňoval jejich představy o úpravě této lokálně významné parkové plochy. Cílem revitalizace bylo zejména zachování klidové podoby uvedené části parku. Zároveň ale šlo o to, aby místní i občané odjinud mohli využít plochu pro rekreaci. Pro zvýšení bezpečnosti pak bylo v parku instalováno nové veřejné osvětlení, které splňuje nejnovější standardy v oblasti dálkového ovládání a regulace. Park byl zpřístupněn veřejnosti od pondělí 3. července 2023. 

„Mám radost, že můžeme veřejnosti představit park Na Solidaritě v jeho nové podobě. V parku jsou vybudovány nové cesty, které jsou doplněny lavičkami a na několika místech i stolky pro pořádání pikniků. Nezapomněli jsme tu ani na instalaci nového pítka, které bude v letních měsících zdrojem příjemného osvěžení. Z estetických důvodů jsou na několika místech vysázeny cibuloviny, které budou v jarních měsících významným prvkem revitalizované části parku,“ říká radní Milan Maršálek, který je odpovědný za životní prostředí a udržitelnosti, a přidává vysvětlení, proč nebyl v revitalizaci zahrnut celý park: „S dokončením této části parku se naše pozornost zaměří na jižní partii. Revitalizaci tu dosud brání majetkoprávní poměry, které chceme v co nejkratší době vyřešit a zahájit i zde podrobné projekční práce.“

Nejzásadnější součástí rekonstrukce ale byla ochrana stávající vzrostlé zeleně a její částečná obnova. Součástí úprav bylo bohužel i odstranění několika stromů. Dopředu ale byly detailně posouzeny a o důvodech pro kácení byla veřejnost informována přímo na místě. Ve dvou případech pak došlo k přesazení jehličnanů. Součástí úprav bylo i ošetření stávajících stromů certifikovaným arboristou. Podstatnou součástí pak byla výsadba 23 nových stromů. Stromové patro se tak postupně obnovuje.

„Během prací bylo zjištěno, že síť kořenů stromů je podstatně hustší a rostou mělčeji, než se předpokládalo. Na tuto skutečnost se muselo při stavbě reagovat tak, aby stromy byly chráněny co nejlépe. Ve zvýšené míře se proto používala technologie AirSpade v kombinaci se sacím bagrem, jehož použití se řadí k prvním takovým případům v ČR.  Mělo to mírný dopad na délku realizace i její nákladnost,“ sděluje podrobnosti k ochraně dřevin vedoucí odboru životního prostředí Martin Pecánek.

Celkové náklady na stavební práce činily 10,6 mil. Kč. Projekt byl zahájen na sklonku minulého volebního období a je výsledkem aktivní finanční spolupráce městské části s hl. m. Prahou. „Těší mě, že se v případě tohoto projektu podařilo v plné výši využít dříve přidělené dotace hl. m. Prahy ve výši 5 mil. Kč. Tato podpora je součástí adaptačních opatření na klimatickou změnu, takže zdejší desítková revitalizace je příspěvkem a dobrou praxí v rámci celoměstských opatření modrozelené infrastruktury,“ říká náměstkyně primátora Jana Komrsková, která je podepsána pod zahájením tohoto projektu na Desítce a nyní má celopražsky na starosti problematiku životního prostředí a právě Klimatického plánu.

„Doufám, že park bude v nové podobě sloužit mnoho dalších let. Revitalizací ale péče o tento prostor rozhodně nekončí. Městská část mu bude věnovat i nadále zvýšenou pozornost, a to jak při péči o nově vysazené stromy, tak i v souvislosti s novým vybavením. Provozní péče o park již byla v předstihu projednána s údržbou zeleně,“ doplňuje zastupitel Jaroslav Štěpánek, který je předsedou Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Prahy 10 a do budoucna přijímá i další podněty veřejnosti k péči o zelená prostranství.

Revitalizace parku Na Solidaritě – severní část v datech

Investor: Městská část Praha 10

Projekce: Land 05 s.r.o.

Dodavatel: Bratři Gallové & spol. s r.o.

Realizace: 11/2022 – 6/2023

Cena: 10 600 000 Kč

                                                                                                                                                        

Převzato z webu MČ Praha 10

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.