V Praze 10, na adrese U Plynárny (proti č. o. 99) v katastru Michle, byl tento měsíc zprovozněn nový sběrný dvůr hlavního města Prahy. 

Využívat této služby mohou bezplatně všichni obyvatelé hlavního města Prahy, kteří obsluze zařízení prokáží své bydliště na území Prahy. Služba pro ostatní uživatele je zpoplatněna podle ceníku provozovatele umístěného v zařízení. Náklady na provoz hradí hlavní město Praha, sběrný dvůr je otevřen shodně s ostatními sběrnými dvory hl. m., ve všední dny od 8:30 do 18:00 hod. (v době platnosti zimního času do 17:00 hod.), v sobotu od 08:30 do 15:00 hod. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno.

Na sběrném dvoře je možné zdarma odevzdat následující druhy odpadů:

objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)

stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 12 m3 za kalendářní rok zdarma

dřevěný odpad

biologicky rozložitelný odpad – zeleň

kovový odpad

vybrané nebezpečné odpady (baterie, léčiva, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.) 

papír, sklo, plasty, nápojové kartony

jedlé oleje (v umělohmotných obalech) 

pneumatiky

v rámci zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení je možné odevzdat – lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby, zářivky, úsporné žárovky, výbojky

Ve sběrných dvorech nelze odevzdat:

asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.

zkažené potraviny

infekční zdravotnický materiál

cytostatika

uhynulá zvířata

Provozovatelem dvora je společnost VS-Ekoprag, s.r.o., kontakt na provozovatele vs-ekoprag@vs-ekoprag.cz. Více informací o dalších sběrných dvorech dostupných obyvatelům Prahy 10 a obecně o nakládání s domácími odpady naleznete na adrese www.praha10.cz/odpady . 

                                                                                                                                                        

Převzato z webu MČ Praha 10

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.