Nejsou jen zdravé a estetické, ale rovněž připomínají nějakou významnou událost, přinášejí důležitá poselství, jsou jakkoliv atypické nebo vysazené na netradičním místě. Taková je charakteristika tzv. významných stromů. Na území MČ Praha 10 je aktuálně takovýchto stromů pět a dvě aleje, radnice by chtěla jejich počet zvýšit. Vyzýváme proto občany, aby nám zaslali tipy na další unikátní dřeviny. Kromě těch, které připomínají nějakou událost, lze přihlašovat i ty, jež rostou na netradičním místě, jsou nápadně velké, jedná se o krajinné dominanty nebo zvláštní dendrologické druhy.

„Celý koncept významných stromů je založený na aktivitě obce, občanů a spolků. Mnohdy dojde k vysazení nějaké dřeviny na počest konkrétní události, pokud ale není stabilně označena cedulkou, může se poselství vytratit, což je škoda. Proto vyzýváme veřejnost, aby nám návrhy přesně na tyto stromy posílala,“ říká Jaroslav Štěpánek, předseda Výboru pro životní prostředí, který pokračuje v této aktivitě a tradici z let 2017 a 2020. Občané mohou své tipy posílat na adresu stromy@ praha10.cz do 30. listopadu 2023. Poté bude porota rozhodovat a výbor schvalovat, kterým novým stromům bude „titul“ udělen.

Zatímco památné stromy jsou evidovány ze zákona (o ochraně přírody a krajiny), s čímž souvisí zákaz je jakkoliv ničit či poškozovat v přirozeném vývoji, významné stromy oporu v legislativě nemají. V Praze jich je aktuálně celkem 317. Jejich seznam vede a aktualizuje popularizátor pražských stromů Aleš Rudl z Národního památkového ústavu, se kterým městská část na této své ekologicko-osvětové aktivitě dlouhodobě spolupracuje.

„Průběžná péče o dřeviny, veřejnou zeleň a parkové plochy patří mezi priority radnice, hledáme všechny způsoby k navyšování i efektivnímu využití financí v této oblasti. Na vlastní sázení a následnou nezbytnou péči o stromy máme další dva projekty otevřené široké veřejnosti. I nadále pokračujeme v oblíbené aktivitě ‚Stromy za narozené děti‘ a zejména děkuji všem dobrovolnicím i dobrovolníkům zapojeným do projektu ‚Adoptuj strom!‘,“ doplňuje radní Milan Maršálek, který má na starost oblast životního prostředí a udržitelnosti.

VÝZNAMNÉ STROMY PRAHY 10 – AKTUÁLNÍ STAV

V Praze 10 máme pět významných stromů a dvě aleje. Městská část postupně umisťuje u těchto stromů informační cedule, podrobné informace o jejich polohách a o jednotlivých stromech naleznete také na webu MČ Praha 10.

Jsou to:

• cedr libanonský v ulici K Červenému dvoru,
• jinan dvoulaločný na sídlišti Malešice,
• Jiráskova alej ve Strašnicích,
• lípa Svobody na Zahradním Městě,
• lípa Republiky na Skalce,
• lípa Republiky v ulici Mukařovská,
• alej Republiky ve Strašnicích.

Mezi významné stromy MČ Praha 10 se také řadila Heroldova lípa, která musela být z bezpečnostních důvodů dne 29. 5. 2023 pokácena. Zvažujeme nyní možnosti náhrady ekologické újmy a citlivého připomenutí Heroldovy lípy v místě samém.

Výčet významných stromů bude vedle vybraných tipů od veřejnosti doplněn o památný dub v Záběhlicích a kaštan koňský ve Vršovicích, který byl vybrán ve veřejné minianketě „Strom Prahy 10“ v období 2012–2013 v rámci tehdejšího ocenění Desítky prestižním titulem „Město stromů“.

                                                                                                                                                        

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, září 2023.

 

Garantem tohoto článku je Milan Maršálek
tel:+420 732 527 171
email: milan.marsalek@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.