Praha 10 je jako jedna z největších městských částí hlavního města Prahy domovem tisíců rodin. Další se k nám stěhují a stávají se součástí místních komunit, v rámci kterých naplňují své potřeby, získávají podporu pro své fungování a pomoc v případě, že ji potřebují. Péče o blízké, slaďování pracovního a rodinného života nebo možnost trávení volného času, to jsou jen některé z výzev, na které by měla reagovat každá samospráva.

Fungující rodina je pro veřejnou správu dobrým partnerem, který spoluvytváří živé, vzdělané a zdravé město. A protože na Praze 10 chceme rodiny podporovat, rozhodli jsme se vytvořit Koncepci rodinné politiky, kterou vám představíme v září na jednání zastupitelstva. Je to náš plán, jak v každé čtvrti Prahy 10 řádně zmapovat poskytované služby, pochopit potřeby rodin, teenagerů, seniorů a dalších skupin obyvatel a jak sjednotit informace o poskytovaných službách, o domácnostech či rodinách cizinců.

Spolupráce s FN Královské Vinohrady

Kromě rodinné politiky máme na starost sociální a zdravotní oblast. Je to práce dost pestrá, někdy jednáme o rozpočtu příspěvkových organizací, jindy hledáme vhodné místo pro sociální hrobku, kterou chceme v Praze 10 zřídit pro důstojný odpočinek těch, kteří zemřeli bez rodiny a příbuzných. Pracujeme na memorandu o spolupráci s vinohradskou nemocnicí, řešíme terénní služby pro děti a mladé lidi, domlouváme se s organizacemi, které podporují dobrovolníky. Řešíme, jak ještě lépe podpořit organizace poskytující paliativní péči nebo děti s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením. Na to vše má Praha 10 dlouhodobě fungující programy.

Praha 10 má v oblasti sociální a zdravotní také dvě příspěvkové organizace – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP), které provozuje domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a poskytuje odlehčovací služby. Další je Léčebna dlouhodobě nemocných v Obloukové ulici. Spolupracujeme s mnoha neziskovými organizacemi, které nabízejí pomoc lidem v těžkých životních situacích. Během roku v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb dochází ke vzájemné výměně zkušeností, aktualizaci informací a diskuzi o novinkách. Bez partnerství a dlouhodobé spolupráce s neziskovými organizacemi bychom takovou kvalitu služeb na Praze 10 v takové míře zajistit nedokázali.

Podpora těch, kteří pomáhají

V dotacích jsme v sociální oblasti pro rok 2023 rozdělili přes 12 milionů korun, a podpořili tak více než 100 smysluplných projektů. Nově jsme vytvořili sociální poradenské centrum, kde budou od podzimu moci obyvatelé Prahy 10 získat informace a kontakty v sociální oblasti. Chceme vytvořit snadno přístupné místo, které bude pomáhat klientům s orientací a zprostředkovávat poradenství ve složitějších případech.

V posledním půlroce se na Praze 10 otevřela pobočka Integračního centra Sasov, které pomáhá lidem s autismem. Výskyt autismu v populaci je 1,5 až 2 procenta. To znamená, že v naší městské části žije mezi 1 650 až 2 200 lidmi s autismem. Právě pro ně, jejich rodiny, ale i pro laickou a odbornou veřejnost je určeno centrum ve Vršovicích nedaleko parku Grébovka.

Neustále se snažíme hledat inovativní řešení naléhavých situací, a proto podporujeme spolupráci se všemi, kteří přinášejí inovativní nápady, propojují veřejný sektor s podnikatelským, uvažují napříč obory, a otevírají tak nové cesty k řešení problémů. První rodiny se účastní pilotního programu Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci prevence energetické chudoby.

Jako jedna z 57 městských částí jsme součástí hl. m. Prahy, a proto jsme zintenzívnili spolupráci s magistrátem. Jednáme také se zástupci ministerstev a snažíme se o lepší propojení s cílem poskytovat ještě lepší služby obyvatelům Prahy 10.

 

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, září 2023.

 

Garantem tohoto článku je místostarosta David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.