Praha 10 je druhou nejlidnatější městskou částí v Praze. Žije zde přes 110 000 obyvatel. V oblasti sociální patří Desítka k těm lepším. Na odboru zde pracuje více než 40 pracovníků. Naše příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP) poskytuje klientům špičkovou péči. Provozujeme domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči. 

Spolupráce s neziskovým sektorem je pro nás zásadní.  V dotacích pro rok 2023 rozdělíme v oblasti sociální a zdravotní přes 12 milionů korun na celkem více než 100 smysluplných projektů. Každoročně podporujeme také organizace, které občanům z Desítky poskytují služby v oblasti paliativní péče. Snažíme se tak alespoň částečně pomoci v situaci, kdy se člověk blíží konci svého života a kdy je pro rodiny a blízké extrémně náročné se s tím vyrovnat. A také pravidelně oceňujeme a podporujeme pěstouny a dobrovolníky.

Nově jsme také vytvořili pozici sociálního poradenského centra, kde budou moci občané MČ Praha 10 získat informace a kontakty v sociální oblasti. Vyznat se v systému sociálních a návazných služeb je složité – proto jsme vytvořili snadno přístupné místo, které bude pomáhat klientům s orientací a zprostředkovávat poradenství ve složitějších případech. 

Na jaře se ve Vršovickém zámečku konalo pracovní setkání k tématu rodinné politiky. Uvědomujeme si, jak je pro nás důležitá spolupráce s rodinami – od výchovy dětí, péči o blízké, pomoci v těžké životní situaci až po dostupnost služeb či potřebu volnočasového vyžití. Soběstačná a fungující rodina je pro nás dobrým partnerem, který spoluvytváří živé, vzdělané a zdravé město.

Letos také proběhl již 11. ročník Veletrhu sociálních a návazných služeb. Každoročně se zde prezentují organizace, které nabízí lidem pomoc v těžkých životních situacích. Máme jich na Desítce hodně a odvádějí skvělou práci. 

I v sociální oblasti je třeba neustále hledat neotřelá a odvážná řešení naléhavých situací. Proto podporuji spolupráci se všemi, kteří přinášejí nové nápady, propojují veřejný sektor s podnikatelským, uvažují napříč obory a otevírají tak nové inovativní cesty k řešení problémů.

Abychom mohli na území Prahy 10 kontinuálně budovat prostředí pro kvalitní život, musíme neustále vyhodnocovat dostupné informace, mapovat námi poskytované služby a chápat potřeby obyvatel. Jedině pak můžeme vytvořit plán aktivit, projektů či opatření, díky kterým můžeme jako samospráva pomoci vytvořit kvalitní místo pro život.

 

Převzato ze zprávy o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023

 

Garantem tohoto článku je místostarosta David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.