Jako předseda Komise protidrogové vítám chystanou vládní novelizaci zákona o návykových látkách. Zakotvení nové kategorie v seznamu tzv. psychomodulačních látek nám do budoucna pomůže řešit problémy s novými typy látek i na území naší městské části a zamezí současnému právnímu vakuu.

Žádné automaty na kratom, CBD či HHC, prodej pouze ve specializovaných prodejnách a pouze osobám zletilým, regulace reklamy. Namísto plošných zákazů, které by v dnešní době přesunuly tyto typy látek do šedé zóny naší ekonomiky, se jedná o správný a moderní přístup.

Pokud vše dopadne podle záměru prezentovaného vládou, městská část Praha 10 již nebude muset řešit absurdní situace, kdy byl v blízkosti školy a volnočasového areálu umístěn automat na tyto látky, volně přístupný dětem. V aktivní protidrogové politice na naší MČ ovšem budeme pokračovat dál.

Jedním z hlavních cílů je vytvořit koncepci a akční plány protidrogové a protizávislostní politiky, kterými by se mohla naše MČ dlouhodobě řídit. V tomto ohledu nám zcela jistě pomůže i nová pozice protidrogového koordinátora MČ Praha 10, který se bude na tvorbě koncepce podílet. Zároveň bude koordinovat protidrogové aktivity na našem území či organizovat součinnost všech místních složek (např. školství, sociální péče, policie apod.).

 

Mgr. Matěj Štěpánek
zastupitel VLASTA, STAN a KDU-ČSL
předseda Komise protidrogové

 

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, říjen 2023.

 

Garantem tohoto článku je Matěj Štěpánek
email: matej.stepanek@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.