Praha 10 ví, jak chce v blízké době podporovat rodiny. Zastupitelstvo v září schválilo koncepci rodinné politiky. Nejde o jakýsi úřední experiment s rodinami, ale o ucelený soubor konkrétních opatření na podporu rodinného života v Praze 10.

Myslíme na to, aby u nás bylo dost kvalitních škol, školek, míst pro děti i příležitostí pro adolescenty. Chceme větší jistotu pro rodinná a mateřská centra, která požívají přirozené důvěry lidí v daných lokalitách a na jejichž akcích se setkává nejmladší, střední i nejstarší generace. Rodinná centra zřizují dětské skupiny, a pomáhají tak rodičům najít rovnováhu mezi osobním, rodinným a pracovním životem. Dávají nám na různých akcích zakusit, co znamená být jeden druhému dobrým sousedem, a tak aspoň na chvíli zapomenout na anonymitu velkoměsta. Do prorodinných opatření patří i bezpečný a bezbariérový veřejný prostor, pamatující na lidi s hendikepem. Chceme zkrátka, aby se v Praze 10 žilo rodinám dobře.

A proč to celé děláme? Fungující rodina dává člověku zázemí, jistotu, vytváří vztahy důležité pro jeho další život. V rodině se formuje osobnost člověka, jeho předpoklady. Poznáváme zde své schopnosti i limity. Učíme se žít ve vztazích, učíme se tu obstát. Podporovat to má smysl. Vyplatí se to jednotlivcům, rodinám i celé zdejší komunitě.

— Pavel Mareš zastupitel, VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL

 

Převzato z měsíčníku „Praha 10“, listopad 2023

Garantem tohoto článku je Pavel Mareš
tel:+420 721 285 237
email: pavel.mares@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.