Fungující rodina je pro nás partnerem, který spoluvytváří živé, vzdělané a zdravé město. A tak jsme sepsali strukturovanou sérii doporučení, díky kterým můžeme spolupráci s rodinami lépe uchopit.

Na konci září schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 10 tento materiál jako Koncepci rodinné politiky na období 2024–2030. A co to znamená konkrétně? V příštím roce zahájíme přípravu záměru na výstavbu nového rodinného centra, zřídíme informační rozcestník pro rodiny a důkladně zmapujeme potřeby rodin v rámci jednotlivých lokalit. Podporujeme takové aktivity, díky kterým se rodiny cítí být na Desítce součástí místních komunit a vazeb.

Pracujeme na tom, aby rodiny měly k dispozici místně a finančně dostupné služby, které reflektují jejich aktuální potřeby. Proto jsme rádi, že v sobotu 7. října byly na Kubánském náměstí 26 slavnostně otevřeny Dětské skupiny Louka a Les, které už přivítaly nové děti. Otevření se zúčastnili zástupci organizace K2 a také městské části Praha 10. Zajímavostí je, že ve stejné budově dříve bydlel světově uznávaný dětský psycholog Zdeněk Matějček, reformátor péče o děti.

Městská část Praha 10 zahájila rekonstrukci budovy Střediska služeb pro děti a rodiče – Dětské skupiny v ulici Jakutská. Probíhá demolice staticky narušených vstupních částí budovy a výstavba nového hlavního vchodu. Prostřednictvím naší příspěvkové organizace CSOP provozuje městská část Praha 10 celkem 3 dětské skupiny pro 56 dětí. Provoz byl částečně dotován z Evropských fondů, nyní bude CSOP žádat o příspěvek MPSV. Stavba pokračuje podle plánu, takže se těšíme, že v příštím roce bude nově rekonstruovaná budova přichystaná přivítat děti, které jsou aktuálně dočasně přemístěny do objektu MŠ Jasmínová v Zahradním Městě.

Převzato z měsíčníku „Praha 10“ listopad 2023

 

Garantem tohoto článku je místostarosta David Kašpar
email: david.kaspar@praha10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.