Jednání 18. Zastupitelstva MČ Praha 10 bylo svoláno na poslední chvíli – tak tak, že se vyhovělo zákonu. Sešlo se méně koaličních a spřátelených zastupitelů, než bylo třeba (ke všemu je třeba souhlasu 21 ze 40 zastupitelů). A tak k tomu, aby jednotlivé body procházely, potřebovala vládnoucí koalice opozici. Samotnými předkladateli byly staženy tyto body:

Můžeme se jen dohadovat proč. Byly materiály nekompletní, jak jsme upozornili hned na začátku k bodu 9, tedy rekonstrukce radnice? Nebyla pro schválení dostatečná podpora ani ve vládnoucí koalici? Koalice neměla dostatek hlasů, takže se vlastně nakonec nic podstatného neschválilo.

Naše kritické i pozitivní návrhy smeteny se stolu

Koalice VLASTA upozornila u materiálu k rekonstrukci radnice na to, že zcela chybí studie SUNCAD ze srpna 2017 (zde).
Předsedkyně zastupitelského klubu Renata Chmelová navrhla jednat o vršovické Proluce – s tím, že by byl pevný bod k úpravě územního plánu v této lokalitě zařazen na 17. hodinu, aby se jednání mohli účastnit i pracující občané.
Vyzvali jsme Radu MČ Praha 10 k ukončení veškeré spolupráce se společností Strategic Consulting, jejíž šéf poskytl vydavatelský servis k hanopisům doprovázejícím senátní kampaň v září a říjnu 2016 (více samostatný článek). Samostatný bod neprošel, starosta Novák neurčitě přislíbil jednání Komise informační, jejíž členové jsou výhradně radní.
Zastupitelka Lucie Sedmihradská navrhla zařadit bod týkající se informací o přípravě rozpočtu na rok 2018 a o plnění harmonogramu na sestavení rozpočtu. Znovu jsme zkritizovali svolání zastupitelstva na poslední chvíli. Jinde je naprosto běžné mít harmonogram jednání na celý rok 
či aspoň půlrok dopředu. Lépe si tak můžou plánovat čas jak zastupitelé, tak úředníci, ale hlavně občané.
Návrhům nebylo vyhověno, kromě jednoho – projednání informací o rozpočtu. Ty byly zařazeny k bodu 5 (Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017). Bod o radnici byl stažen, takže na chybějící studii ani nepřišla řeč.

Hlasování Proluka: pro 12, zdrželo se 11, nehlasovalo 17, návrh nebyl přijat

Hlasování Strategic Consulting: pro 15, zdrželo se 4, nehlasovalo 21, návrh nebyl přijat


A opět Horský hotel

Větší prostor měla na zastupitelstvu Informace o dalším vývoji realizace programu škol v přírodě žáků ZŠ Praha 10 v Horském hotelu na Černé hoře. Radní v ní podali zprávu o tom, v jakém nepořádku se věci na Černé Hoře nacházejí. Radní Počarovský do slova a do písmene přečetl svoji důvodovou zprávu. V přílohách ke zprávě Rady byla informace o výjezdu kontrolní radniční skupiny ze začátku října 2017. Co zjistila? Jak zdůraznila ve svém vystoupení Renata Chmelová, nalezla v zásadě to, co ona a Karel Duchek zjistili už při svém výjezdu v listopadu 2015! Firma Gastro servis Zemánek tyto problémy nebyla schopna napravit a děti tak jezdily dál do nevyhovujícího objektu. Karel Duchek konstatoval ve svém projevu to, že je štěstí, pokud k definitivnímu vyřešení situace na Horském hotelu “přispěly” problémy s noroviry, a nikoli úraz elektrickým proudem! Dokud nebude odstraněn nepřehledný propletenec akciových společností a dokud nebude pojmenována konkrétní odpovědnost za špatné smlouvy i za zanedbání, nepohneme se z místa. Celou situaci zanedbal vrchovatou měrou provozovatel Zemánek, který se ovšem vůbec z ničeho nepoučil. Celou věc zkomplikovalo i to, že zatímco Rada říká, že na Horský hotel z důvodů bezpečnostních i stavu objektu nelze jezdit, naopak vlastník, Praha 10-Rekreace, a.s., tvrdí, že revize i další dokumenty jsou v pořádku a děti by na Černou horu mohly jezdit. Zastupitel Pavel Mareš připomenul roli bývalého ředitele akciovky Praha 10-Majetková Bohdana Urbana, který se poslední den ve své funkci rozloučil dopisem s konstatováním, že je vlastně všechno v pořádku. Opravdu je v pořádku jezdit do objektu, kde hodně věcí v pořádku není? Kam zatéká střechou? Kde se v lednici v neoznačených obalech objevují prošlé potraviny? Jisté je, že na školy v přírodě na Horský hotel děti zatím jezdit nebudou. A pro tento školní rok ani školy neměly možnost získat dotaci na pobyt jinde. I na to se zastupitel Mareš zeptal. Jak to bude v příštím roce, je ve hvězdách.  
Rozpočtová expertka Lucie Sedmihradská také komentovala plnění rozpočtu v bodě 5. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017 (viz samostatný článek).

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Koalice VLASTA

email: info@vlasta10.cz

Ondřej Ertl

právník, sportovec

34 let, Starostové a nezávislí – Vinohrady

Kontakt: ertl.ondrej@gmail.com

Gesce: sport a volný čas, bytová politika

Ondřej se věnuje sportu a správě nemovitostí.

Na sportovním poli se nejdříve věnoval vrcholovému sportu a následně se zapojil do spolkového života sportovního prostředí, kde organizoval činnost sportovního oddílu, pořádal sportovní akce a pomáhal v rozvoji mladým talentům. V současné době Ondřej pracuje ve Sdružení sportovních svazů České republiky z.s., ve kterém pomáhá s administrativou a projekty sportovním svazů a spolkům.

Tomáš Janík

Geograf, krajinný ekolog a vedoucí skautského střediska

30 let, bez politické příslušnosti – Strašnice a Bohdalec

Kontakt: tomas.janik92@seznam.cz

Gesce: územní a strategický rozvoj, životní prostředí, doprava, volný čas

Tomáš se jako koordinátor procesů udržitelného rozvoje na radnici v uplynulém volebním období věnoval zejména propojování témat územního a strategického rozvoje, životního prostředí a dopravy. Působil jako analytik a je spoluautorem Mapy významných změn územního plánu a stavebních záměrů na Praze 10: https://strategieprodesitku.cz/mapy/.

Vyrůstal s výhledem na Kubáň a nyní zde žije s ženou a malou dcerkou. Po studiu historie a fyzické a sociální geografie působí v současné době na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde dodělává doktorské studium, a zároveň se odborně věnuje krajině ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy. Od svých desíti let je skautem, podílel se na vedení vzdělávacích kurzů pro vedoucí a vede skautské středisko Scarabeus s klubovnou na Bohdalci.

Gabriela Kolářová

finanční analytička, místopředsedkyně STAN Praha 10

36 let, Starostové a nezávislí – Zahradní Město

Kontakt: gabii.kolarova@gmail.com

Gabriela nejprve vystudovala hotelový management a následně se profesně věnovala hotelnictví a cestovnímu ruchu. Po rodičovské dovolené se rozhodla směřovat svoji profesní dráhu do oblasti financí a s tím přišlo i odhodlání doplnit si formální vzdělání v magisterském programu Ekonomika a management. V současné době pracuje jako finanční analytička pro nadnárodní společnost. Její silnou stránkou je naprostá organizovanost – příkladem je trojboj „rodina, studium, zaměstnání“, který operativně proměnila v „rodina, komunální politika, zaměstnání“. Gabriela je místopředsedkyní STAN Praha 10. Je vdaná, má dvě dcery a žije s rodinou na Zahradním Městě.